UBYTOVACÍ ŘÁD – Chalupa u Chudějů

Týdenní pobyty začínají převzetím objektu v den nástupu po 16 hodině a končí posledním dnem pobytu do 11 hodin. Zkrácené pobyty individuálně dle dohody.


 1. Ubytovaní hosté musí být řádně přihlášeni na základě předložení svého platného občanského průkazu nebo cestovního pasu.
 2. Doplatek za pobyt je vybírán při příjezdu, poplatek za elektrickou energii před odjezdem, cena 7,- Kč/kWh dle skutečné spotřeby.
 3. Kromě předsíně a lyžárny je zakázáno chodit po chalupě v lyžácích. Hostům je doporučeno vzít s sebou domácí obuv na přezutí.
 4. Na konci svého pobytu zanechte, prosím, kuchyň a nádobí v čistém stavu. Při použití grilu nebo kotlíku tyto věci rovněž řádně vyčistěte. Na tříděný odpad jsou v kuchyni pod dřezem připravené koše, venku popelnice.
 5. Při používání topení v kamnech dbejte maximální obezřetnosti a dvířka řádně zavírejte. Rozdělávání ohně za účelem opékání je v kamnech ZAKÁZÁNO.
 6. Všechny závady a nedostatky nebo připomínky hlaste majiteli.
 7. Ubytovaní hosté při odjezdu vyvléknou povlečení a ponechají na posteli, chalupu předají osobně majiteli, popř. smluvené osobě. Povlečení nechejte klidně i naruby a neposkládané, ušetříte tím čas sobě i nám.
 8. Není dovoleno ubytovat domácí zvířata, kouřit uvnitř objektu, provádět opravy a zásahy do elektrické sítě, ničit zařízení. Je zakázáno vybavení pokojů stěhovat nebo přenášet do venkovních prostor chalupy.
 9. Nenechávejte z bezpečnostních důvodů děti bez dozoru.
 10. Při příjezdu je vybírána vratná kauce ve výši Kč = 2.000,- a to z důvodu způsobení případné škody na majetku pronajaté chalupy.
 11. Pojištění pobytu – objednanou chalupu využívají hosté na vlastní nebezpečí. Za úrazy, poškození, zničení, odcizení jejich majetku po dobu pobytu, stejně jako za škody způsobené přírodními živly či katastrofami a za škody s těmito událostmi spojené majitel chalupy neodpovídá. Proto doporučujeme uzavřít před odjezdem vhodné cestovní připojištění.
 12. Hosté jsou povinni dodržovat tento ubytovací řád. V případě porušení má majitel chalupy právo na ukončení pobytu bez jakékoliv náhrady.
 13. Hosté jsou povinni udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách /úklidové pomůcky k dispozici/ a odevzdat objekt ve stejném stavu, v jakém jej převzali. Pokud tak neučiní, ubytovatel má právo na přiměřenou srážku z kauce.

Chtěli bychom Vás požádat, abyste se k celému objektu a všemu, co k němu náleží, chovali tak, aby i po Vašem odjezdu mohli další hosté užívat veškeré zařízení v plném rozsahu.

Pro používání spotřebičů v kuchyni jsme pro vás připravili jednoduché stručné návody.

PROVOZNÍ PODMÍNKY – Chalupa u Chudějů

Objednávka /předběžná rezervace/ - uvádějte, prosím:

- jméno a příjmení
- adresu
- datum příjezdu a odjezdu
- počet osob dospělých a dětí, u dětí věk, popř. požadavek na dětskou postýlku

Rezervace a záloha

Pro závaznou rezervaci požadujeme zálohu stanovenou majitelem, který Vám sdělí i číslo účtu. Doplatek bude proveden při příjezdu. Pokud zálohu neobdržíme do sjednaného termínu, rezervaci rušíme.

Stornovací podmínky

Zákazník má právo od objednávky odstoupit /e-mailem nebo písemně/ bez storno poplatků nejpozději do 21 dnů před objednaným termínem nástupu.

0-7 dní před nástupem na pobyt /příp. nenastoupení/ - celková výše zálohy
8-20 dní před nástupem na pobyt – 50% ze zaplacené zálohy

Na nemoc či zásah vyšší moci, který vám znemožní pobyt, je možno sjednat pojištění u většiny pojišťoven.